Què oferim?

Donem suport  i recolzament a entitats i professionals que treballin amb joves  per al sorgiment d’iniciatives i realització de projectes a nivell internacional.

A través del teu referent comarcal o de la Taula de Referents podràs:

  • Conèixer i participar en diferents activitats de formació en temes de projectes i mobilitat internacional
  • Formar part d’una xarxa de contactes en temes de mobilitat internacional
  • Trobar aliances i suport per a la realització de projectes
  • Conèixer projectes i bones pràctiques
  • Accedir a fonts d’informació fiables
Anuncis