Erasmus +

Què és?

Erasmus+ és un programa de la Unió Europea per l’educació, la formació, la joventut i l’esport que estarà en vigor des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2020.

El programa és una resposta de la UE als reptes socioeconòmics actuals i forma part d’una estratègia coordinada per al creixement i l’ocupació anomenada ‘Europa 2020’, de la qual l’educació i la formació en son una part integral.

Qui gestiona el programa?

Per tal de presentar projectes d’Erasmus+ cal conèixer qui el gestiona.

Per realitzar projectes en els àmbits de l’educació i la formació cal dirigir-se al Servicio Español para la internacionalización de la educación (SEPIE).

Per als projectes de joventut hi ha una cooperació entre l’ Instituto de la Juventud (INJUVE) i la Direcció General de Joventut a Catalunya.

El capítol d’esport està gestionat directament des de la Comissió Europea.

Quin tipus de projectes es poden fer en l’àmbit de la joventut?

El capítol  de joventut dóna suport als joves perquè adquireixin habilitats essencials per al seu desenvolupament personal i professional mitjançant l’educació no formal i informal, i potencia el paper dels treballadors i les organitzacions afavorint la mobilitat i la cooperació en l’àmbit de la joventut.

Hi ha diversos tipus de projectes que es poden fer en l’àmbit de la joventut dins Erasmus +: Intercanvis juvenils, Servei de Voluntariat Europeu, Accions formatives, Trobades de joves en el marc del diàleg estructurat, Iniciatives juvenils Transnacionals i Projectes de reforç a la capacitació.

Com presentar un projecte?

L’Objectiu de la Taula Europa Jove Girona és donar recolzament als professionals i entitats del territori que vulguin presentar projectes. Hi ha un referent tècnic a cada comarca de la província de Girona que et pot ajudar. Et pots posar en contacte amb nosaltres a través de Taula Europa Jove Girona

Si tens interès consultar  més informació dels passos a seguir, dates de presentació de sol·licitud, etc. et recomanem el web jove.cat/erasmusplus.

Anuncis