Category Archives: suport econòmic

Ajuts, beques, subvencions per als i les joves o per als professionals i/o les seves entitats

2017 EUROREGIO: Nova convocatòria d’ajuts a projectes culturals

Nova convocatòria de projectes d’abast euroregional i europeu per a projectes culturals 2017, gestionada per Agrupació Europea de Cooperació Territorial Pirineus Mediterrània, i que té com a objectiu estimular la cooperació cultural per al territori euroregional, tot animant projectes més locals a adquirir una dimensió i una projecció europees.

euroregió

La dotació financera de la present convocatòria és de 130.000 euros, a distribuir entre els diferents beneficiaris. Són elegibles entitats culturals de Catalunya, Illes Balears i Occitània. Una entitat d’un altre territori pot ser membre associat del projecte, però no rebrà cap finançament per part de l’AECT Pirineus Mediterrània.

Àmbits d’acció: qualsevol disciplina i expressió artística en els àmbits de les arts escèniques, art contemporani, cinema, audiovisual, patrimoni material i immaterial, llengües euroregionals (català, occità, francès i castellà), música, literatura, etc.

El termini de presentació de la candidatura finalitza el 15 de setembre de 2017.

 

2017 Convocatòria per al desenvolupament de projectes de cooperació a l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer

Dimarts 25 d’abril es va publicar al DOGC la nova convocatòria 2017 per al desenvolupament de projectes de cooperació a l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer del Departament de la Presidència, a través de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.

gencat-casa-perpinya-color

Bases i convocatòria

Accés al Tràmit

Formulari de Sol·licitud  (Cal l’última versió d’Adobe Reader)

Resum:

• Poden optar a les subvencions les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre amb presència al territori de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer (comarques de la demarcació de Girona i Departament dels Pirineus Orientals), així com les administracions locals i els seus ens o organismes dependents i les universitats públiques de les comarques de la demarcació de Girona. No poden optar-hi les empreses privades.
• Cal tenir com a mínim un “soci” a la Catalunya Nord de l’Espai Català Transfronterer
• Hi ha una convocatòria paral·lela del Consell Departamental dels Pirineus Orientals per a les entitats de la Catalunya Nord.
• La sol·licitud de subvenció la pot fer l’entitat de la Catalunya Nord o la de la Catalunya Sud, o ambdues. De fet es valora positivament els projectes en els quals els socis i/o sòcies del Departament dels Pirineus Orientals hauran duplicat la petició, amb la presentació d’una sol·licitud en el marc de la convocatòria paral·lela del Consell Departamental dels Pirineus Orientals.
• La o les actuacions s’han de realitzar dins l’Espai Català Transfronterer.
• El període d’execució de les actuacions subvencionades han de començar durant l’any de la convocatòria i finalitzar, com a màxim, el 30 de juny de l’any següent.
• L’import de la subvenció de l’Eurodistricte no podrà ser superior en cap cas al 50% del pressupost de l’activitat subvencionada, i per cada projecte, l’import de la subvenció no podrà superar els 10.000,00 euros. Es consideren despeses subvencionables aquelles relacionades directament amb la realització del projecte presentat.
• Les subvencions concedides poden ser compatibles amb altres ingressos públics destinats a contribuir a la realització del mateix projecte, si bé la suma de tots els ingressos públics, inclòs l’ajut Eurodistricte, no podrà superar el 70% de l’import total de l’actuació subvencionada.
• Els projectes hauran de ser d’una de les temàtiques següents: Desenvolupament socioeconòmic, Educació, Turisme, Esports, Cultura, Joventut, Medi ambient i Acció social.
• Una gran novetat aquest 2017 és que el termini màxim per a la presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació de la Resolució: 25 de maig de 2017

Les sol·licituds s’han adreçar al Servei d’Ajuts i Contractació del Departament de la Presidència, que és la unitat encarregada de la seva tramitació:

Servei d’Ajuts i Contractació
Direcció de Serveis
Departament de la Presidència

Carrer Sant Honorat, 1-3
08002 Barcelona

No obstant, les sol·licituds i la documentació annexa podran ser presentades al Registre general d’aquest Departament, o bé en qualsevol dels registres que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a qualsevol dubte sobre aquesta convocatòria, us podeu posar en contacte amb la Casa de la Generalitat a Perpinyà:

Jeroni Pérez, Tècnic Responsable Afers Interfronterers i Europeus

Telèfon . +33 (0)4 68 35 17 14

Correu electrònic: casaperpinya3@gencat.cat

 

 

 

2017 Beques DIPLOCAT per a Estudis Internacionals i Sobre Afers Euromediterranis

El Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT) compta amb un programa de beques per a realitzar estudis de postgrau a l’estranger, amb la voluntat de formar professionals especialistes en relacions internacionals, integració europea o política euromediterrània.

baixa

Beques per realitzar estudis internacionals

Beques per realitzar estudis sobre afers euromediterranis (Convocatòria tancada. Data límit: 7 d’abril de 2017)

Detinataris/àries: Graduats/es universitaris/àries que tinguin interès a especialitzar-se en el procés d’integració europea, sobre relacions internacionals o en la política de veïnatge i la política euromediterrània.

2017 Programa de la Diputació de Girona: “Europa Local de suport als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals per redactar projectes europeus”

La Diputació de Girona té un programa de subvencions per cobrir part dels costos de redacció de projectes d’algunes convocatòries finançades per la Unió Europea. Els projectes Erasmus+ de Joventut hi estan inclosos.

Europa Local

baixa (1)

La convocatòria és anual.

Les despeses subvencionables poden ser en data entre l’1 d’octubre de l’any anterior i el 30 de novembre de l’any de la convocatòria, i poden ser:
-Els honoraris de professionals externs
-La dedicació de personal propi dels ajuntaments, degudament justificada i valorada econòmicament

Les subvencions no podran excedir de 5.000 € ni del 80% del cost de l’actuació subvencionada.

Actualment la convocatòria 2017 està oberta fins el 30 de setembre 2017, i el termini de justificació acaba el 5 de desembre 2017. Les despeses subvencionables han de ser entre l’1 d’octubre de 2016 i el 30 de novembre de 2017.

2016 Convocatòries Art Jove

L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya acaba d’obrir el termini de les Convocatòries ART JOVE per desenvolupar projectes en el marc de la Sala d’Art Jove al llarg de l’any 2017.convocatories_art_jove_2017-jpg_722364527

Es diferencien tres modalitats:

  • Premis Art Jove per la producció de projectes
  • Beques Art Jove per a la mediació en residència i per la mediació en educació
  • Beques Art Jove d’intercanvi internacional

Aquestes convocatòries compten amb el suport de MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona; Centre d’Art la Panera; ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies; Museu Nacional d’Art de Catalunya; Lo Pati Centre d’Art de les Terres de l’Ebre; Hangar Centre de Producció d’Arts Visuals i Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) de Gant, Bèlgica.

El termini per a la presentació de propostes finalitza el dilluns 20 de febrer a les 14h

Destaquem a continuació les Beques d’Intercanvi Internacional:

La beca Art Jove d’Intercanvi Internacional permet fer una estada d’un mes (previsiblement els mesos de juliol o setembre de 2017) al centre HISK, on els artistes seleccionats disposaran d’un espai de treball i rebran el feedback de professorat visitant –artistes, comissaris, teòrics de diferents procedències que desenvolupen al centre conferències, tallers, grups de lectura, així com visites d’estudi als artistes.

Se seleccionaran un màxim de dues persones.

Dotació econòmica: 1.200 € (més allotjament i un espai de taller a HISK)

Bases Art Jove

2016/11 – Vídeo de la Trobada Digital sobre el Diàleg Estructurat – Acció Clau 3 del programa Erasmus +

Enregistrament de la Trobada Digital sobre el Diàleg Estructurat – Acció Clau 3 del programa Erasmus + que va tenir lloc el 29 de novembre 2016 des de Madrid:

Vídeo: Trobada Digital sobre el Diàleg Estructurat – Acció Clau 3

L’Acció KA3 promou la participació dels i les joves d’Europa en la vida democràtica i fomenta el debat per a la creació de les polítiques europees de joventut a través de les deliberacions entre joves i responsables d’aquestes polítiques

2016 3a ronda Erasmus+ – Joventut en Acció

Ja estan disponibles, a la web de l’Agència Nacional Espanyola, els formularis per presentar projectes per a la tercera i última ronda de 2016 del programa Erasmus+.

banner_erasmusplus

El termini de presentació finalitza el 4 d’octubre a les 12.00 h (hora de Brussel·les).

També estan disponibles les “Instruccions tècniques per emplenar els formularis electrònics de sol·licitud”

Enllaços:
Formularis Erasmus + 2016. Ronda 3
Instruccions per emplenar els formularis de sol·licitud

2016 EUROREGIO: Nova convocatòria d’ajuts a projectes culturals

Nova convocatòria d’ajuts de l’Euroregió Pirineus Mediterrània per a projectes culturals 2016, que busca posar en relleu la diversitat cultural dels territoris de l’Euroregió i fer-ne un espai de referència en l’àmbit de la creació artística.

La dotació financera de la present convocatòria és de 100.000 euros, a distribuir entre 6 projectes, com a màxim, de qualsevol disciplina i expressió artística ens els àmbits de les arts escèniques, art contemporani, cinema, audiovisual, etc.

Són elegibles entitats culturals de Catalunya, Illes Balears i Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, i el termini de presentació de la candidatura finalitza el 17 d’octubre del 2016.